Contact
Contact:Mr.Wang

Tele Phone:0086-574-87639959

Mobile Phone:18606868520

FAX:0086-574-83012518

Address:NO.679,SOUTH OF KANGQIAO ROAD,ZHUANGQIAO TWN.JIANGBEI DISTRICT,NINGBO,CHINA

Telephone:0086-574-87639959  Mobile Phone:18606868520

NO.679,South of Kangqiao Road,Zhuangqiao 

Town,Jiangbei District,Ningbo,China